Skoči na vsebino

POROČILA O DELU IN LETNI NAČRT DELA

 

 

 

LETNI NAČRT DELA ZA LETO 2018

 

POROČILO O DELU ZA LETO 2017

 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ 2017PRIORITETE DELA

Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in priorotet dela IRSI za leto 2017

Strateške usmeritve in prioritete dela IRSI v letu 2018

 

 

OBDOBNA POROČILA POSAMEZNIH INŠPEKCIJ:

 

INŠPEKCIJA ZA CESTNI PROMET - LETO 2019

Poročila o izvedenih koordiniranih nadzorih v cestnem prometu po četrtletjih se objavljajo v obliki skupnega poročila za IRSI in FURS ter posebnega poročila policije. Zaradi različnih metodologij zbiranja in obdelave podatkov nadzornih organov, pristojnih za nadzor v cestnem prometu, ni mogoča izdelava enotnega skupnega poročila.

Poročanje o izvedenih nadzorih v cestnem prometu pristojnih organov (IRSI in FURS) za 1. četrtletje leta 2019

 

INŠPEKCIJA ZA CESTNI PROMET - LETO 2018

Poročila o izvedenih koordiniranih nadzorih v cestnem prometu po četrtletjih se objavljajo v obliki skupnega poročila za IRSI in FURS ter posebnega poročila policije. Zaradi različnih metodologij zbiranja in obdelave podatkov nadzornih organov, pristojnih za nadzor v cestnem prometu, ni mogoča izdelava enotnega skupnega poročila.

 

Poročanje o izvedenih nadzorih v cestnem prometu pristojnih organov (IRSI in FURS) za 1. četrtletje leta 2018

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (FURS in IRSI) za 2. četrtletje leta 2018

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (FURS in IRSI) za 3. četrtletje leta 2018

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (FURS in IRSI) za 4. četrtletje leta 2018

 

 

 

INŠPEKCIJA ZA CESTNI PROMET - LETO 2017

Poročila o izvedenih koordiniranih nadzorih v cestnem prometu po četrtletjih se objavljajo v obliki skupnega poročila za IRSI in FURS ter posebnega poročila policije. Zaradi različnih metodologij zbiranja in obdelave podatkov nadzornih organov, pristojnih za nadzor v cestnem prometu, ni mogoča izdelava enotnega skupnega poročila.

 

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (policija) za 4. četrtletje leta 2017 

Poročanje o izvedenih nadzorih v CP za 3. četrtletje 2017 IRSI in FURS V1

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (policija) za 3. četrtletje leta 2017

Poročanje o izvedenih nadzorih v CP 2. četrtletje 2017 IRSI + FURS_V1

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (policija) za 2. četrtletje leta 2017

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (FURS in IRSI) za 1. četrtletje leta 2017

Poročilo o izvedenih nadzorih prevozov v cestnem prometu pristojnih organov (policija) za 1. četrtletje leta 2017