Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

Ministrstvo za infrastrukturo

Inšpektorat RS za infrastrukturo

Vožarski pot 12

1000 Ljubljana

 

Organigram IRSI

 

Posamezne inšpekcije vodijo direktorji inšpekcij.

 

Inšpekcije predstavljajo najpomembnejši in največji del organa. Vsako inšpekcijo vodi direktor inšpekcije, ki vsebinsko vodi svoje področje dela. Inšpekcije opravljajo strokovne naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s področja dela na podlagi temeljnega materialnega predpisa in vseh podzakonskih aktov. Izvajajo neposredno inšpekcijsko nadzorstvo, odločajo o inšpekcijskih ukrepih in jih izvršujejo, vodijo strokovne analize in na podlagi rezultatov oblikujejo razvojno pospeševalne in sistemske rešitve. 

 

Služba za skupne in pravne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje pogojev za delo Inšpektorata kot celote.