Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB IN LOKACIJ INŠPEKCIJE ZA CESTNI PROMET

 

Inšpektorji za cestni promet:

 

 

LOKACIJA LJUBLJANA - Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Janko Kosi
 • dr. Andrej Pavletič
 • Anton Pepaj
 • Zlatko Šoš
 • Anže Globokar

 

LOKACIJA POSTOJNA - Kolodvorska 5a, 6230 Postojna

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Herman Zakrajšek

 

LOKACIJA KOČEVJE - Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje  

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Zlatko Šoš

 

LOKACIJA JESENICE - Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Emir Dizdarević
 • Bojan Kovač

 

LOKACIJA KOPER - Ferrarska 5b, 6000 Koper

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Egon Vatovec

 

LOKACIJA NOVA GORICA - Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Patricija Furlan Fon
 • Nenad Kaplarević
 • mag. Nada Pirjevec
 • mag. Viljem Urbančič
 • Sergij Daolio

 

LOKACIJA MARIBOR - Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Igor Jevšovar
 • Iztok Osojnik

 

LOKACIJA MURSKA SOBOTA - Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Janko Kosi
 • Igor Kočar 

 

LOKACIJA DRAVOGRAD - Meža 10, 2370 Dravograd

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Tone Tomaž

 

LOKACIJA CELJE - Opekarniška 2, 3000 Celje

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Sandi Horvat
 • Damjan Kovačič
 • Natalija Lukanc Bizjak
 • Davorin Pezderšek
 • Branko Selič

 

LOKACIJA NOVO MESTO - Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Damjan Tomažič