Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA CESTNI PROMET

 

 

Inšpekcijski nadzor na področju cestnega prometa je usmerjen predvsem na nadzor izvrševanja mednarodnih sporazumov, zakonodaje EU, zakonov ter drugih predpisov, ki urejajo izvajanje prevozov v cestnem prometu, »socialne zakonodaje« ter prevozov nevarnega blaga, vozil in voznikov.


Nadzor prevozov v cestnem prometu:

Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo izpolnjevanje pogojev ter odgovornosti izvajalcev cestnih prevozov glede:

 • izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti prevozov  blaga in oseb v cestnem prometu;
 • izvajanja notranjih in mednarodnih prevozov potnikov;
 • izvajanje notranjih in mednarodnih prevozov blaga;
 • izvajanja avto taxi dejavnosti;
 • izvajanja notranje kontrole.

 

Nadzor »socialne zakonodaje«:

Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo izpolnjevanje pogojev ter odgovornosti izvajalcev cestnih prevozov glede:

 • ustreznosti razporejanja voznikov na delo in izvajanju kontrole nad delom voznikov;
 • vodenja predpisanih evidenc o delu voznikov;
 • spoštovanja določil, ki se nanašajo na delovni čas, odmore in počitke voznikov;
 • pravilnosti uporabe tahografa;
 • dela delavnic za tahografe (postopki popravil, vgradnje, preverjanja, kalibracije, …);
 • pravilnosti postopkov izdajatelja kartic za digitalne tahografe.

 

Nadzor nad prevozi nevarnega blaga v cestnem prometu:

Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo izpolnjevanje pogojev ter odgovornosti izvajalcev cestnih prevozov glede:

 • spoštovanja določil Zakona o prevozu nevarnega blaga  in ADR sporazuma;
 • dela varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga.

 

Nadzor nad področjem "motorna vozila":

Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo izpolnjevanje pogojev ter odgovornosti pravnih subjektov, izvajalcev pooblastil ter udeležencev v cestnem prometu:

 • nad strokovnimi pooblaščenimi organizacijami (zavezanci) na podlagi Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010) in Direktiv 2009/40/ES, 2010/48/EU,
 • nad tehnično brezhibnostjo vozili udeleženh v cestnem prometu, na podlagi Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010) in Direktiv 2000/30/ES, 2010/47/EU,
 • izvajanja postopkov tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil,
 • izvajanja postopkov registracije motornih in priklopnih vozil, v pooblaščenih registracijskih organizacijah,
 • nad skladnostjo vozil, njihovih delov in opreme ter delom proizvajalcev vozil in - njihovih pooblaščenih zastopnikov, distributerjev vozil in njihovih delov ter strokovnih organizacij, ki so še pooblaščene za ugotavljanje skladnosti vozil (zakonitost izdajanja potrdil o skladnosti), na podlagi Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010) in Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/2004 – uradno prečiščeno besedilo).

 

 

Nadzor nad področjem "vozniki":

Inšpektorji za cestni promet izvajajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RSšt.85/16) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na delo subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike, izvajajo programe za voznike začetnike in programe dodatnih izobraževanj ter usposabljanj voznikov.