Skoči na vsebino

SEZNAM URADNIH OSEB IN LOKACIJ INŠPEKCIJE ZA CESTE, ŽELEZNIŠKI PROMET, ŽIČNIŠKE NAPRAVE IN SMUČIŠČA

 

Inšpektorji za ceste:

 

 

LOKACIJA LJUBLJANA - Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • mag. Vinko Škufca

 

 

LOKACIJA KRANJ - Slovenski trg 1, 4000 Kranj

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Nives Šimenc

 

 

LOKACIJA ZAGORJE OB SAVI - Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • mag. Ivan Rebolj

 

 

LOKACIJA NOVA GORICA - Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Mojca Bavdaž

 

 

LOKACIJA MARIBOR - Partizanska cesta 47, 2000 Maribor

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Viktor Pušaver
 • Miro Zajko

 

 

LOKACIJA MURSKA SOBOTA - Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Sonja Karakatič-Počič
 • Metka Kuhar

 

 

LOKACIJA CELJE - Opekarniška 2, 3000 Celje

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Špela Koželj-Resanovič

 

 

LOKACIJA NOVO MESTO - Defranceschijeva 1, 8000 Novo mesto

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • mag. Marjan Žnidar

 

 

 

Inšpektorji za železniški promet:

 

 

LOKACIJA LJUBLJANA - Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

telefon: 01/ 420 44 88 (n.c.)

faks: 01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Branko Jarni
 • mag. Damjan Mlakar

 

 

LOKACIJA CELJE - Krekov trg 9, 3000 Celje

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • mag. Bojan Cene 

 

LOKACIJA  MARIBOR- Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • mag. Vojko Radkovič

 

Inšpektorji žičniških naprav in smučišč:

 

 

LOKACIJA LJUBLJANA - Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

telefon: 01/ 420 44 88 (n.c.)

faks: 01/ 420 44 10

e-pošta: gp.irsi(at)gov.si

 • Samo Tofant

 

LOKACIJA POSTOJNA - Kolodvorska 5a, 6230 Postojna

telefon:  01/ 420 44 88 (n.c.)

faks:  01/ 420 44 10

e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si

 • Iztok Menart