Skoči na vsebino

NOVICA

Poostren nadzor prevozov v cestnem prometu – mednarodno sodelovanje

Zaključena je aktivnost tridnevnega poostrenega nadzora prevozov v cestnem prometu, ki je potekala v organizaciji Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo. 

 

V nadzorih, ki so potekali na lokacijah počivališča Ravne, Fernetiči in Starod, so sodelovali inšpektorji za cestni promet IRSI, policisti in 11 strokovnjakov za nadzor prometa iz Nemčije, Hrvaške, Češke in Madžarske. 

 

V sodelovanju s strokovnjaki iz tujine so bile izmenjane prakse ter preizkušeni pripomočki za odkrivanje manipulacij na tahografih in ad-blue sitemih, ter metode dela in postopki za odkrivanje tehnične neustreznosti vozil in neustreznosti pri pričvrščevanju tovora.  

 

Pozornost je bila namenjena odkrivanju najhuših kršitev, ki ogrožajo varnost v cestnem prometu. Odkritih je bilo več manipulacij s tahografov, več primerov tehnične neustreznosti vozil ter drugih kršitev, kot je razvidno iz poročila.

 

 

19.09.2017

 

V dneh od 19. do 21. septembra 2017 bo na več nadzornih točkah potekal poostren nadzor prevozov v cestnem prometu, v katerem bodo poleg inšpektorjev za cestni promet IRSI ter policije, sodelovali še predstavniki nadzornih organov iz več držav Evropske Skupnosti.


Mednarodni značaj transporta, razvoj tehnologije in poskusi manipulacij zahtevajo od nadzornih organov vse več strokovnega znanja. Namen tokratnega sodelovanja s strokovnjaki nadzornih organov Češke, Hrvaške, Madžarske in Nemčije je strokovno izpopolnjevanje, izmenjava dobrih praks in poenotenje uporabe zakonodaje Skupnosti na področju prometa.


Postopki nadzora bodo v skladu s cilji zagotavljanja prometne varnosti osredotočeni na preverjanje časov voženj in počitkov voznikov in preverjanju tehnične ustreznosti vozil ter drugim dejavnikom tveganja pri izvajanju prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu.